Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og password her for at logge ind på websitet:

Human Resources (tidligere Nyt om Efteruddannelse)

Human Resources udkommer 20 gange årligt og indeholder korte, aktuelle og faktuelle artikler om videreuddannelse, ledelse og læring. Brug 30 minutter hver anden uge på at læse bladet og få overblik og indblik både på det danske og internationale område.

Læs vort prøvenummer - klik her

Vi har også en gruppe på LinkedIn - klik her

Vælg mellem to gratis ledelsesbøger - klik her

Din mening om Nyt om Efteruddannelse - deltag i læseranalysen

10-08-2011

Tendens fra SHRM: Nu er det menneskenes tid

Et stigende fokus på den menneskelige del af virksomheden og på HR som strategisk værktøj var blandt de interessante tendenser på verdens største HR-konference, SHRM. Det vurderer Gorm Wiegand fra HR United, som deltog på konferencen og mener, at Danmark har unikke forudsætninger for at få succes på netop den type arbejdsmarked

Af Brian Stræde

Med 14.000 deltagere, hundredvis af oplæg og inspirerende indspark fra de største kanoner inden for HR og ledelse er SHRM-konferencen i Las Vegas et godt sted at stikke en finger i vejret og vurdere, i hvilken retning HR-vindene blæser. Ifølge Gorm Wiegand, som er stifter af HR United, er en af de overordnede trends i virksomhederne, at der tilsyneladende bliver mere og mere fokus på, hvordan man håndterer og udvikler de menneskelige ressourcer.

”Det er i stigende grad den menneskelige del af virksomheden, man fokuserer på, i modsætning til tidligere, hvor det var teknologien, der var det primære konkurrenceparameter. Der er en tendens til, at vi er på vej ind i menneskenes tid,” forklarer Gorm Wiegand.

Der er flere bevægelser på makroplan, som underbygger den overordnede trend, men ifølge Gorm Wiegand afspejles det også, når de store topchefer skifter job.

”Tidligere var det sådan, at når en CEO skiftede til en anden virksomhed, så tog han gerne sin CFO - altså økonomidirektøren - med, men nu er det ofte HR-chefen, som han tager med sig. Der er stigende fokus på dem, der kan skabe en organisation og en kultur,” siger han.

Mere indhold med teknologi

Skal man kigge på nogle af de mere overordnede ændringer, som er med til at skubbe udviklingen i retning af ”menneskenes tid”, så falder blikket blandt andet på teknologi, demografi og globalisering, vurderer Gorm Wiegand.

”Den teknologiske del af det at kommunikere har ændret sig markant over de senere år. I dag er det problemfrit og meget hurtigere at kommunikere på tværs af kontinenter, og man kan sige, at teknologien er blevet så god, at fokus nu er flyttet væk fra den. Tidligere var det dem, der mestrede teknologien, der fik de høje positioner i virksomhederne, fordi de sad på en nøglerolle, men nu hvor teknologien er blevet så lettilgængelig for alle, så bliver de presset lidt i baggrunden. I stedet handler det om den indholdsmæssige del af kommunikationen, og hvordan man kommunikerer bedst - for eksempel gennem sociale medier. Indholdet af kommunikationen er blevet konkurrenceparameteret,” siger Gorm Wiegand.

Den demografiske ændring af samfundet har også stor indflydelse på, at HR får større betydning. Man kan ikke længere tage udgangspunkt i kernefamiliens struktur, når man skal indrette sin virksomhed bedst muligt for sine medarbejdere, da der er en vis sandsynlighed for, at størstedelen af medarbejderne slet ikke lever i en klassisk kernefamilie-relation.

”Forestillingen om, at faderen stempler ind på fabrikken hver morgen i 40 år for at forsørge sin familie, er forældet. Der er brug for et helt andet og meget mere fleksibelt set-up, for det er en illusion at tro, at folk bliver ret længe ad gangen. Desuden kommer medarbejderne ikke bare for at få løn. En virksomhed er kun interessant, hvis man kan få noget på CV’et og udvikle sig,” siger Gorm Wiegand.

Derfor er der også generelt stigende fokus på at skabe en virksomhedskultur, som er interessant nok til, at man kan få folk til at blive.

”Det er blevet et afsindigt vigtigt konkurrenceparameter. Hvis der er for meget gennemtræk i virksomheden, smitter det negativt af på dit knowledge management - det kompetenceberedskab, som skal være til stede, for at virksomheden er konkurrencedygtig,” forklarer Gorm Wiegand.

Indien tager telefonen

En tredje tendens, som er med til at tegne det overordnede billede af, at HR er på vej til at få en nøglerolle i virksomhederne, er muligheden for at rekruttere arbejdskraft over hele verden. Der er opstået et ”webarbejdsmarked”, hvor man kan hyre folk til små veldefinerede opgaver, og ifølge Gorm Wiegand er det kun toppen af isbjerget, vi ser lige nu.

”I øjeblikket er det typisk noget med, at det er call centre i Indien, der tager telefonen, når vi ringer til en virksomhed, eller som tager imod ordrer, når vi kører i drive-in på McDonald’s – i hvert fald i USA. Men der er meget større potentiale i det. Det handler simpelthen om, hvordan vi bedst udnytter den globale intellektuelle kapital, og hvis man ikke formår det, så taber man i det lange løb,” siger Gorm Wiegand, der peger på en af sine egne tidligere kolleger, forskningsdirektør hos Novozymes Per Falholt, som én af dem, der er begyndt at udnytte, at der findes lyse hoveder over hele verden.

”Han kan ikke længere nøjes med at bruge forskere i Danmark, men lægger projekter i udbud på nettet, så de kan løses af de bedst egnede,” forklarer han.

Denne nye måde at tænke arbejdskraft på er ifølge Gorm Wiegand ekstremt vigtig for en virksomheds strategiske ledelse, og de ovennævnte tendenser bidrager alle til, at HR bør blive betragtet som en meget mere strategisk funktion i virksomhederne.

Danmark med gode kort

”HR har forudsætningerne for at udnytte de nye muligheder bedst for virksomhederne, og derfor er det uheldigt, at der sjældent sidder HR professionals i topledelserne,” siger han.

At vi står på tærsklen til ”menneskenes tid” er ikke kun en tendens, som Gorm Wiegand har kunnet fornemme ved sit besøg på SHRM. Under World Economic Forum i Davos tidligere på året introducerede Manpowers CEO, Davis Kroodsma, begrebet ”Human Age”, som netop roterer omkring den anskuelse, at det er de menneskelige ressourcer, der bliver det afgørende konkurrenceparameter. Først handlede det om at beherske råstofferne, siden teknologien og informationerne, men nu er det dem, der behersker de menneskelige ressourcer bedst, som står stærkest i konkurrencen.

I den situation står Danmark med rigtigt gode kort på hånden, vurderer Gorm Wiegand. Spørgsmålet er bare om vi formår at spille dem.

”Det vækker opsigt i USA, når jeg fortæller, at 26 ud af de 100 bedst placerede virksomheder på den europæiske rangliste fra Great Place To Work er fra Danmark. Vi kan finde ud af at lave gode arbejdspladser, og vi har en lavhierarkisk tilgang til indretningen af vores virksomheder, som giver særligt gode muligheder for at sætte hver enkelt medarbejders potentiale i spil. Desuden er vi kendt for at være individualister og gode til selvledelse. Alligevel er amerikanernes villighed til at eksperimentere på dette område langt større, ligesom de er bedre til at sætte det i system og lade det drive virksomhederne. Det var der flere gode eksempler på på SHRM, og det er et område, hvor der er et kæmpe uudnyttet potentiale i Danmark,” siger han.

Med ryggen til udlandet

Gorm Wigands deltagelse på SHRM, hvor der kun deltog få danskere, har bekræftet ham i, at danske HR professionals er dygtige, men der er stadig en lang række uudnyttede potentialer indenfor HR, som vi slet ikke har fået øjnene op for endnu i Danmark eller i Europa for den sags skyld.

”Der er måske en tendens til, at vi i Danmark vender ryggen til, hvordan de gør i udlandet, men vi bør løfte blikket og lade os inspirere, for vi kan lære meget - ligesom vi har meget at byde ind med,” siger han.

Eksempelvis har Gorm Wiegands SHRM-deltagelse givet ham ideer til mange fremtidige aktiviteter i netværket HR United. Gorm Wiegand og SHRMs topledelse holdt møde i Las Vegas, og det blev besluttet, at SHRM og HR United skal samarbejde i fremtiden. Til næste år vil HR United eksempelvis tage initiativ til at lave en skandinavisk eller europæisk delegation til ”SHRM 2012 Annual Conference in Atlanta”.HR-Invest · Trelde Næsvej 35C · 7000 Fredericia · Telefon: 3023 7636